Súd-Afrika

Súd-Afrika   Hjoed Súd-Afrika is net myn plak fan skilderkeunst ôfbylding, net folle op it stuit ik tink. Miskien in lyts bytsje, om’t ik in nostalgyske fantasy haw om myn dreamen te yllustrearjen. Ik wandje op har veldt en yn ‘e marginale woastyn, en ik sjoch syn wylde tropyske bosken,…...

This content is for High Thunder Publishing registered members only.
Log In Register

Ferrassend Ferhalen

Ferrassend ferhalen   Sake fertelt grutte ferhalen 1994. Sa hy begiet: Ik tink moeting mei Franz Marc en de ûnbegryplik Kandinsky, dy’t wie, wis, in konkoasje fan syn eigen ferstân, in doodle yn ‘e ekspresjonisten programma fol foar mystifikaasje. Jo witte dat ik echt de goede ideeën ha, mooglik Kandinsky…...

This content is for High Thunder Publishing registered members only.
Log In Register

Op ‘e Jacht

Op ‘e Jacht   Oan it kanaal dy’t snijt troch ‘Biscuit Flat’ binne de rots kninehol’n yn’ e bibelske pleach fan knynen. De knyntjes meitsje spoar paden yn ‘e moeras sompegras en reidblokken en se brûke faak boppe de gerslibben om in oare wei te krijen foar de warrens ûnder…...

This content is for High Thunder Publishing registered members only.
Log In Register

De Kâlde Wyn

De kâlde wyn De kâlde wyn is op ‘e wangen. Oliejas flapte tsjin myn skonken Ik stean stil yn it jachtfjild. Hannen binne yn ‘e bûse te waarm se. Myn earm hinget de gewear. De kâlde beten. Alles is blauwich kâld, útsein de jachthûnen, dy’t rinne breed oer de mint…...

This content is for High Thunder Publishing registered members only.
Log In Register

Sintrum fan ‘e Wrâld

Sintrum fan ‘e wrâld   “Friezen binne hiel stoïsynske en praktysk mei sterke mienings. Se binne bedrippende praktysk en oergryslicke nuchter,” sei hei. Skraard is myn berteplak. It is in hiel lyts buorskip inkele kilometers westlik fan Boalsert. Tichtby is Wytmarsum, dêr’t Menno Simon syn pasifistyske prinsipes foar in skoft…...

This content is for High Thunder Publishing registered members only.
Log In Register

In Pear Memoriën

In pear Memoriën   De fette baarch útrop freeslik by de pookjes fan ‘e slachter. Ik hearde it in lange wei út en dan rûn it de hoeke fan ‘e buorren. De lûden gongen nei hege protest, doe’t de slachter gie oer de brêge nei syn slachhûs dat lei oer…...

This content is for High Thunder Publishing registered members only.
Log In Register

De Stuiver

De Stuiver ‘Hawwe jo it?’ ‘Ja.’ ‘In stuiver?’ ‘Ja.’ ‘Okay troop. Litte wy gean.’ ‘Wêrhinne?’ ‘Oan ‘e treinstreek boppe it geheimen bûnker.’ It wie in kulvert, mar yn ús ferbylding wie it in Dútske bunker. ‘ Wy rûn Yndiaaske styl oer it fjild nei de poarte oer de sleat. Dêrnei…...

This content is for High Thunder Publishing registered members only.
Log In Register

In Ekstrafretere Man

In ekstrafretere man   Sake wie in útgeand karakter. Nettsjinsteande syn subjektive beoardieling oer alles ûnder de sinne hat hy de keunst benammen leaf. Alle keunsten wienen wurdich, wurdich lof en krityk. Hy hie in foarleafde foar goede keunst en hy koe dump op minne keunst. Hy wie fol fan…...

This content is for High Thunder Publishing registered members only.
Log In Register